Занепад та відродження традиційної китайської культури (ч. 3)

Частина 1 див. на: http://www.ru-enlightenment.org/docs/2008/0408/970223329.htm

Частина 2 див. на: http://www.ru-enlightenment.org/docs/2008/0413/77823227.htm

Принципи інь-ян і п'ять першоелементів становлять суть традиційної китайської культури. У Стародавньому Китаї ці передані богами принципи вплинули на всі сфери навчання. Ці принципи знайшли відображення у всіх сферах суспільства і в повсякденному житті [людей] – від науки до військової справи, від будівництва до подорожей, від богослужіння до сільського господарства, від народження до одруження і навіть смерті.

Принципи інь-ян і п'яти першоелементів охоплюють все на цьому світі. Розглянемо, наприклад, тіло людини: у людському тілі є п'ять головних внутрішніх органів – серце, печінка, селезінка, легені та нирки – які відповідають п'яти першоелементам: вогню, дереву, металу, повітрю і воді.

У китайській традиційній медицині лікування цих п'яти внутрішніх органів базується на принципі взаємопородження та взаємознищення, який здійснюється між п'ятьма першоелементами (цикл взаємопородження: земля породжує метал, метал породжує воду, вода породжує дерево, дерево породжує вогонь, вогонь породжує землю; цикл взаємознищення – земля підкоряє воду, вода підкоряє вогонь, вогонь підкоряє метал, метал підкоряє дерево, дерево підкоряє землю – прим. переклад.). До того ж енергетичні канали і колатералі класифікуються відповідно до принципів інь-ян і п'яти першоелементів, а майстри традиційної китайської медицини регулювали тіло пацієнта, керуючись принципом взаємопородження та взаємознищення. Принцип п'яти першоелементів поширюється і на шість Фу (Fu, тобто шість порожнистих органів), на п'ять органів чуття і чотири кінцівки. Для лікування хворих майстри традиційної китайської медицини використовують терапію, основану на лікуванні травами, яка також ґрунтується на принципі п'яти першоелементів, а деякі захворювання необхідно лікувати навіть у визначений час, [вимірюваний не в годинах, а] в шиченях (shichen; один шичень дорівнює двом годинам, а в добі дванадцять шиченів). Використання літочислення в шиченях і використання принципу п'яти першоелементів було не випадковим – це було зумовлено Небом.

Милосердя, відданість, дотримання норм поведінки, мудрість і порядність, властиві конфуціанству, також відповідають п'яти першоелементам. У давні часи Китай називали божественною землею. Це була країна етикету і моральності, країна, якою можна було пишатися. Багато хто знає, що в традиційній китайській астрономії планети Венера, Юпітер, Меркурій, Марс і Сатурн відповідають п'яти першоелементам. Щодо китайської географії, то існує п'ять великих гір; колір землі в Китаї також добре узгоджується з географічним розташуванням і напрямами за принципом п'яти першоелементів: на півдні червоний ґрунт, на півночі – чорний, на сході – синюватий, на заході – білий, а в центрі – ґрунт жовтий.

Нижче я наведу пояснення найголовніших елементів, які складають державу, а потім проведу відповідність між цими елементами і п'ятьма першоелементами. Я виявив, що між ними є співвідношення.

Люди, армія, уряд, закони і правила, культура і моральність співвідносяться із землею, металом, водою, деревом і вогнем відповідно. Згідно з принципом взаємопорождження, земля породжує метал, тому армія складається з людей; метал породжує воду – в історії людства установлення уряду тісно пов'язане з армією; як тільки встановлено уряд, він запроваджує політику управління [державою], закони й постанови, що є невід'ємними методами управління державою – це вода породжує дерево. Ці закони, ухвали і політика [управління державою] утворюють культуру, що узгоджується з ними, і вони сильно впливатимуть на норми суспільної поведінки. Культура і моральність відповідно впливають на людей – це дерево породжує вогонь, а вогонь породжує землю. Простодушність і милосердя в характері людини відповідали основній властивості землі. В армії є характеристики металу, які немає потреби описувати. Хоча уряд займає верхню позицію, люди [все ж] стоять на першому місці за важливістю, на другому – управління державою, а останнє місце обіймає імператор. Що стосується імператора й уряду, то їм властива характеристика годувальника, і вони мають бути прийнятні для народу, тому вони співвідносяться з водою. Закони й ухвали мають властивість дерева, оскільки дерево має м'якість і властивість зростання; гарні закони мають бути одночасно продуктивними і творчими. Культура, розваги, моральність, освіта і народні традиції – всі вони мають властивості бути активними й розвиватися, тому їх відносять до вогню.

У вищезазначеній послідовності п'яти першоелементів кожен елемент підсилює той, що стоїть наступним у ряді, і нейтралізує той, що стоїть через один від нього. Таким чином, досягається баланс першоелементів шляхом взаємопородження та взаємознищення.

Принцип взаємопородження і взаємознищення може бути застосовний до всього у всесвіті; він сполучає і встановлює співвідношення між всіма явищами в житті, у Всесвіті, в часі-просторі і в природі. Давайте розглянемо уряд, закони і народ, щоб проілюструвати взаємозв'язки, що виникають у результаті взаємопородження та взаємознищення. Чим більше влади в уряду (імператора), тим більше тоталітарною буде така держава, і тим більше законів і розпоряджень буде видано. Уряд видає закони для того, щоб стримувати людей, тому чим більше законів і чим вони сильніші, тим більше вони [люди] страждатимуть. Таким чином неможливо зробити країну багатою, а людей сильними. Пригнічуюча роль законів і постанов очевидна, тоді як обмеження з боку народу стосовно держави невидимі й часто виявляються у формі вимог до держави. Прояви цих вимог також порівняно непомітні, проте вони є найсильнішими. Тому завжди підкреслювали, що потреби народу не можна відкидати. Спочатку, люди повинні до певного ступеня обмежити уряд. Якщо народ слабо проявляє себе в цьому питанні, він може бути тимчасово не в змозі впливати на уряд, проте така ситуація довго не триватиме. Коли люди в крайніх ситуаціях вимушені повстати, вони, врешті-решт, здійснять стримуючий вплив на уряд і [наявна ситуація] завершиться. Тому в давні часи всім імператорам необхідно було прислухатися до голосу народу, а отже, змінювати закони так, щоб досягти рівних стосунків між верхом і низом і, таким чином, досягти гармонії у всій державі.

У китайській традиційній культурі гармонія виявляється не лише тоді, коли люди займаються особистим вдосконаленням, але також при здійсненні управління державою. Гармонія настає, коли взаємопородження та взаємознищення інь-ян і п'яти першоелементів перебувають у природному стані. Гармонія є показникам досягнення певного рівня. Це той природний стан єдності, якого прагнуть люди, суспільство, природа і Всесвіт. Коли соціальна атмосфера чиста, коли люди урівноважені й правдиві, коли уряд (імператор або цар) спокійно управляє державою і не втручається в життя народу, коли [абсолютно] чіткий напрямок політики і законів, а також нагороди і покарання [присуджуються заслужено], коли армія прагне захищати державу, тоді держава добре управляється і знаходиться у повній гармонії.

Люди Стародавнього Китаю приділяли особливу увагу недіянню. Що означає «не діяння»? Недіяння не означає, що імператор нічого не робить, навпаки, воно означає, що імператор спокійний і піклується про свій народ. Коли правління імператора праведне, держава перебуватиме в гармонії.

(Далі буде)

Джерело

Ви можете роздруковувати та використовувати всі статті, що опубліковані на сайті Clearharmony, але будь-ласка вказуйте джерело.